pod redakcją Jerzego Brzózki Podstawy automatyki. Ćwiczenia laboratoryjne Szczecin 2008 ISBN 978-83-89901-30-9 Liczba stron: 226
Podręcznik powstał na bazie wieloletnich doświadczeń dydaktycznych pracowników Zakładu Automatyki Okrętowej. Stanowi on pomoc do zajęć laboratoryjnych realizowanych na różnych wydziałach i specjalnościach. Całość materiału została podzielona na dziewięć rozdziałów: regulatory ciągłe; ciągłe układy regulacji; charakterystyki częstotliwościowe; identyfikacja; stabilność; elementy i układy logiczne; regulacja dwupołożeniowa; przetworniki pneumatyczne; układy regulacji pneumatycznej.
Jednakowy układ wszystkich ćwiczeń, wiele pomocniczych rysunków i jasno sformułowane treści ułatwiają przyswojenie prezentowanych zagadnień,
które są niezbędne w eksploatacji systemów okrętowych i portowych.

 


 

pod redakcją Jerzego Brzózki Układy automatyzacji. Ćwiczenia laboratoryjne Szczecin 2008 ISBN 978-83-89901-31-6 Liczba stron: 174
Do podstawowych zadań układów automatyzacji należy pomiar, analiza i wizualizacja sygnałów procesowych, a następnie wykorzystanie ich do sterowania i optymalizacji oraz diagnostyki.
Podręcznik przedstawia problemy automatyzacji w formie dziesięciu ćwiczeń laboratoryjnych. Praktyczne podejście do prezentowanych tematów, liczne przykłady, prosty i zrozumiały język książki ułatwiają zrozumienie przedstawionych problemów, nieobcych współczesnym inżynierom pracującym na statkach lub w portach.

 


 

pod redakcją Stanisława Gucmy Symulacyjne metody badań w inżynierii ruchu morskiego Szczecin 2008 ISBN 978-83-89901-29-3 Liczba stron: 224
Badania eksperymentalne rzeczywistych systemów i procesów w inżynierii ruchu morskiego bardzo często zastępuje się badaniem ich modeli. Najczęściej stosowana jest symulacyjna metoda badań modelowych.
Książka obejmuje symulacyjne metody badań stosowane w inżynierii ruchu morskiego, koncentrując się na:
- symulacji ruchu statków w czasie rzeczywistym i przyspieszonym,
- analizie statystycznej wyników badań symulacyjnych,
- określeniu bezpieczeństwa nawigacji na akwenach ograniczonych,
- optymalizacji parametrów dróg wodnych i statków (wyniki badań symulacyjnych).

 


 

Roman Rybak Grafika komputerowa. Ćwiczenia w programie CorelDraw Szczecin 2008 ISBN 978-83-89901-28-6 liczba stron: 130
Grafika komputerowa staje się coraz powszechniej stosowanym narzędziem komunikacji. Aby móc samodzielnie przygotować projekty graficzne konieczne jest posiadanie niezbędnej wiedzy oraz odpowiedniego oprogramowania.
Książka napisana jest z myślą o studentach, których czeka przygotowanie materiałów na zajęcia oraz pisanie prac dyplomowych. Zawiera wiele informacji ułatwiających prawidłowe przygotowanie grafiki rastrowej i wektorowej do wykorzystania m.in. w dokumentach MS Office. Autor starał się, aby zawarty w opracowaniu materiał miał charakter uniwersalny i był przydatny do pracy również z innymi programami graficznymi.

 


 

Henryk Jędraszczak, Krzysztof Mastalerz Słownik mechaniki okrętowej polsko-angielski Szczecin 2008 ISBN 978-83-89901-24-8 liczba stron: 390
 

 


 

Krzysztof Chwesiuk, Bogusz Wiśnicki, Izabela Kotowska Perspektywy przewozów intermodalnych w Polsce Szczecin 2008 ISBN 978-83-89901-32-3 Liczba stron: 87
Analiza rynku przewozów intermodalnych w Polsce zawarta w niniejszej pracy daje obraz obecnej sytuacji i prognoz rozwoju tego rynku w naszym kraju. Transport intermodalny ma ogromne szanse rozwoju ze względu na proces integracji Polski z Unią Europejską, ujednolicanie technologii transportowych, upraszczanie dokumentacji transportowej, postępujący proces automatyzacji i komputeryzacji, a także wykorzystanie ekologicznych gałęzi transportu.

 


 

Kazimierz Winnicki, Marek Landowski Wykłady z matematyki dla studentów studiów inżynieryjno-ekonomicznych Szczecin 2008 ISBN 978-83-89901-14-9 liczba stron : 204
Skrypt zawiera podstawowe pojęcia z zakresu elementów matematyki wyższej. Celem autorów było podanie wiadomości w formie jak najbardziej przystępnej i przystosowanej do samodzielnego studiowania. Skrypt zawiera dziewięć rozdziałów, w których umieszczone są definicje, twierdzenia, wzory i przykłady zadań. Dla ułatwienia czytelnikowi zrozumienia treści teoretycznej, a także dla sprawdzenia zdobytych wiadomości, w skrypcie zamieszczono rozwiązane przykłady oraz zadania do samodzielnego rozwiązania.