Aleksander Walczak Praca zbiorowa
Od alei Piastów do Wałów Chrobrego
Szczecin 2007 ISBN 978-83-89901-27-9 liczba stron : 290
Zbiór wspomnień i refleksji zgromadzonych z okazji 60-lecia szczecińskiego szkolnictwa morskiego. Publikacja zawiera także zarys historii szkolnictwa morskiego w Szczecinie (1947-2007), początki szkolnictwa morskiego w Szczecinie, wiesze, galerię fotografii, które mają pokazać korzenie szkolnictwa morskiego w Szczecinie.

 


 

Igor Jagniszczak Zwiększenie efektywności żeglugi na wodach śródlądowych w wyniku integracji regionalnego systemu sterowania ruchem statków Studia nr 47 Szczecin 2007 ISSN 0860-8806 liczba stron : 176
W monografii zaprezentowane zostały oryginalne opracowania następujących zagadnień:
1.    Zasad organizacji systemów sterowania i zarządzania ruchem statków i barek.
2.    Systemu zarządzania portami oraz akwenami wodnymi obejmującymi wyznaczone korytarze transportowe, objętymi nadzorem.
3.    Metody rozpoznawania i oceniania ruchu statków i barek w postaci modeli matematycznych.
4.    Projektu systemu sterowania i zarządzania ruchem statków na odcinku port Szczecin – kanał Odra-Havela.
5.    Programu integracji informacji wielopoziomowej w relacjach: ośrodki nadzoru i sterowania ruchem – statki/barki.
6.    Wykorzystania danych strategicznych systemów VTMIS do przemieszczania ładunków.

 


 

Henryk Jędraszczak, Krzysztof Mastalerz Słownik mechaniki okrętowej angielsko-polski Szczecin 2007 ISBN 978-83-89901-26-2 liczba stron : 354
Słownik mechaniki okrętowej angielsko-polski

 


 

Lucjan Gucma, Sylwia Schefs Studium prędkości statków na torze wodnym Świnoujście-Szczecin Szczecin 2007 ISBN 978-83-89901-22-4 Liczba stron 96
Praca ma na celu przedstawienie budowy probabilistycznych, eksperymentalnych modeli prędkości statków na torze wodnym Świnoujście – Szczecin. Zbadane zostały także zależności prędkości od długości i zanurzenia statków, odcinka toru wodnego oraz warunków hydrometeorologicznych. Przedstawiono kompleksową analizę wpływu prędkości statków na bezpieczeństwo nawigacji, akwen oraz przepustowość dróg wodnych.

Dane do niniejszej pracy zgromadzono wykorzystując obserwacje prędkości statków  przeprowadzone za pomocą systemów radarowych VTS Świnoujście – Szczecin.

 


 

Maria Christowa-Dobrowolska Konkurencyjność portów morskich basenu Morza Bałtyckiego Szczecin 2007 ISSN 0860-8806 Liczba stron 262
Głównym celem monografii było określenie zewnętrznych i wewnętrznych czynników konkurencyjności zespołu portów Szczecin-Świnoujście oraz możliwości wzrostu jego konkurencyjności na polskich i międzynarodowych rynkach usług portowych.

Zdefiniowane zostały pojęcia konkurencji i konkurencyjności portów morskich oraz określone mierniki oceny konkurencyjności,  które mogą być w nich zastosowane. Do analizy konkurencyjności portów morskich za okres 1994-2004 wybrano następujące czynniki: położenie geograficzne i dostępność techniczno-technologiczną, obroty ładunkowe, politykę inwestycyjną portu, politykę państwa wobec portów morskich oraz politykę transportową i morską UE