Maciej Gucma, Jakub Montewka Podstawy morskiej nawigacji inercyjnej Szczecin 2006 ISBN 978-83-89901-20-0 Liczba stron 82
Książka zawiera zagadnienia teorii i praktyki nawigacji technicznej. Zagadnienia poruszane w niniejszej publikacji takie jak:
- opis teoretyczny układów odniesień mających zastosowanie w nawigacji inercyjnej,
- klasyfikacja układów nawigacji inercyjne,
- ogólne zasady transformacji informacji pochodzącej z układów inercyjnych,
- zasady działania i budowa żyrokompasów nawigacyjnych,
- funkcjonowanie i konstrukcja akcelerometrów,
- opis czynników wpływających na dokładność pracy układów inercyjnych,
stanowią jedynie wstęp do konstrukcji i funkcjonowania układów inercyjnych w zastosowaniach cywilnych.