Stanisław Iwan Wdrażanie dobrych praktyk
w obszarze transportu dostawczego
w miastach 
Szczecin 2013 ISBN 978-83-89901-81-1 Liczba stron: 300

cover
Miejski transport dostawczy nabiera szczególnego znaczenia. W dobie rozwoju gospodarki opartej na wykorzystywaniu zasobów wiedzy oraz upowszechnieniu Internetu i zmian rynkowych z tego wynikających (m.in. rosnącej roli handlu elektronicznego) aspekt właściwej organizacji dostaw dóbr staje się jednym
z kluczowych wyzwań dla zarządców miast. Dotyczy to w szczególności obszarów śródmieścia i ścisłego centrum jako najbardziej narażonych na negatywne skutki funkcjonowania transportu dostawczego.
 

 

Krzysztof Nozdrzykowski Metodyka pomiarów geometrycznych odchyłek powierzchni walcowych wielkogabarytowych elementów maszyn na przykładzie wałów korbowych silników okrętowych Szczecin 2013 ISBN 978-83-89901-77-4 Liczba stron:196
cover W monografii przedstawiono metodykę pomiarów geometrycznych odchyłek
powierzchni walcowych ciężkich i wiotkich wielkogabarytowych elementów
maszyn, których typowym przedstawicielem są wały korbowe silników okrętowych.
Opracowana metodyka zawiera usystematyzowany opis procedur
pomiarowych i sposobu interpretacji wyników pomiarów.

 


 

Janusz Chrzanowski Nowe metody w diagnostyce termonuklearnej plazmy i kwantowej teorii metali Szczecin 2013 ISBN 978-83-89901-80-4 Liczba stron:134
cover Prezentowana praca zajmuje się dwoma istotnymi zagadnieniami. Pierwsze
z nich dotyczy optymalizacji w diagnostyce termonuklearnej plazmy przy wykorzystaniu pomiarów polarymetrycznych. Druga część pracy odnosi się do kwantowej fizyki metali, gdzie w oparciu o autorski model – przybliżenia nielokalnego potencjału – NPA (nonlocal potential approximation), wyprowadzone zostają po raz pierwszy analityczne równania na pracę wyjścia metali.
 

 


 

Zbigniew Szozda Stateczność statku morskiego Szczecin 2013 ISBN 978-83-89901-76-7 Liczba stron:138
cover Książka zawiera zwięzły i kompletny wykład podstaw stateczności statku w stanie nieuszkodzonym. Przeznaczona jest głównie dla studentów uczelni morskich, a także słuchaczy kursów doskonalenia zawodowego – osób podnoszących kwalifikacje w zawodzie marynarza. 


 

Czesława Christowa Modele zatrudnienia marynarzy. Powrót pod narodową banderę. Szczecin 2013 ISBN 978-83-89901-69-9 Liczba stron:168

Treść monografii stanowi kontynuację prezentacji wyników badań przedstawionych w Modelach zatrudnienia. Analiza najlepszych praktyk. Celem całego przedsięwzięcia jest przedstawienie optymalnego dla pracodawcy i pracobiorcy modelu zatrudnienia marynarzy na statkach pod polską banderą.


 

Lucjan Gucma  Zarządzanie ryzykiem w rejonie mostów usytuowanych nad drogami wodnymi w aspekcie uderzenia jednostek pływających Szczecin 2013 ISBN 978-83-89901-70-5 Liczba stron: 256
cover Głównym celem monografii jest przedstawienie autorskiego spójnego modelu, za pomocą którego można wszechstronnie zarządzać ryzykiem zderzenia statku z mostami zarówno na akwenach przybrzeżnych, jak i portowych. W modelu tym uwzględniono szczegółowo możliwość szacowania skutków wypadków.


 

Józef Gawłowicz, Adrian Pozarzycki
Światłocienie Kopernika
Szczecin 2013 ISBN 978-83-89901-79-8 Liczba stron: 148

cover
Autorzy uznali przypomnieć czytelnikom postać i dokonania naszego wielkiego uczonego oraz zachęcają do zainteresowania się astronomią i astronawigacją. Jednakże nie powtarzają opinii i opisów znanych z bogatej literatury kopernikańskiej, lecz uzupełniają ciekawym światłocieniem kontrowersje dotyczące postaci Mikołaja Kopernika.


 

Jarosław Artyszuk
Modelowanie i symulacja ruchu jednostek pływających w zagadnieniach bezpieczeństwa i efektywności manewrowania
Szczecin 2013 ISBN 978-83-89901-78-1 Liczba stron: 208

cover
W pracy zamieszczono autorskie rozwiązania identyfikacji i walidacji modelu dynamiki ruchu dla jednostek pływających. Analizę przeprowadzono w ujęciu bezwymiarowym, dającym istotne korzyści zarówno w modelowaniu szerszej klasy statków, jak i optymalizacji programu morskich prób manewrowych. 

Jędraszczak H., Roenig J. Communicative exercises in IMO Standard Marine Vocabulary Szczecin 2013 ISBN 978-83-89901-25-5 Liczba stron: 162

cover
Słowniki i nauka języków obcych. Wydanie II