Lucjan Gucma Wytyczne do zarządzania ryzykiem morskim Szczecin 2010 ISBN 978-83-89901-42-2 Liczba stron: 126
Pokaż treść! Książka jest jedną z pierwszych kompleksowych pozycji w literaturze polskiej poświęconej metodom zarządzania ryzykiem. Metody te należą obecnie do najistotniejszych, stosowanych w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa systemów transportowych wytwarzanych przez człowieka.
Książka powstała w wyniku 3-letniej współpracy w ramach projektu zamawianego Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu i ma na celu dostarczenie metod zarządzania ryzykiem morskim. Ambicją Autora jest, by informacje w niej zawarte przekształciły się w przyszłości w zalecenia ogólnopolskie dotyczące systemów transportowych.
Niniejsze opracowanie skierowane jest do szerokiego grona pracowników naukowych i studentów zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa oraz pracowników firm zajmujących się analizo-waniem ryzyka i projektujących systemy nim zarządzające.

 


 

Bernard Wiśniewski, Tomasz Wolski KATALOGI  WEZBRAŃ I OBNIŻEŃ SZTORMOWYCH POZIOMÓW MORZA ORAZ EKSTREMALNE POZIOMY WÓD  NA POLSKIM WYBRZEŻU Szczecin 2010 ISBN 978-83-89901-41-5 Liczba stron: 158
cover W niniejszej publikacji analizuje się ekstremalne poziomy morza  w szczególności w  pięciu wybranych stacjach polskiego wybrzeża: Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka Władysławowo i Gdańsk oraz maksymalne i  minimalne poziomy wody w czterech stacjach ujścia Odry: Gozdowice, Szczecin –Most Długi,  Szczecin Podjuchy i Trzebież. Ekstremalne poziomy morza to poziomy wód najwyższe i najniższe zanotowane w wieloleciu, w danym roku czy w danym miesiącu lub przy danym zdarzeniu sztormowym. Ważne są oczywiście charakterystyki poziomów morza za wieloletni okres. Autorzy mają nadzieję, że zebrane, uzupełnione i zweryfikowane hydrologiczne dane wejściowe, będące podstawą niniejszego opracowania, pozwolą dogodniej je wykorzystać w dalszych pracach badawczych i naukowych oraz zastąpią czytelnikom uciążliwe i kosztowne poszukiwania rozproszonych danych w publikacjach i bazach danych.

 


 

Aleksander Walczak, Jacek Frydecki  
 
Współtwórca polskiego wyższego szkolnictwa
 
Szczecin 2010 ISBN 978-83-89901-43-9 Liczba stron: 68
  W niniejszej publikacji analizuje się ekstremalne poziomy morza  w szczególności w  pięciu wybranych stacjach polskiego wybrzeża: Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka Władysławowo i Gdańsk oraz maksymalne i  minimalne poziomy wody w czterech stacjach ujścia Odry: Gozdowice, Szczecin –Most Długi,  Szczecin Podjuchy i Trzebież. Ekstremalne poziomy morza to poziomy wód najwyższe i najniższe zanotowane w wieloleciu, w danym roku czy w danym miesiącu lub przy danym zdarzeniu sztormowym. Ważne są oczywiście charakterystyki poziomów morza za wieloletni okres. Autorzy mają nadzieję, że zebrane, uzupełnione i zweryfikowane hydrologiczne dane wejściowe, będące podstawą niniejszego opracowania, pozwolą dogodniej je wykorzystać w dalszych pracach badawczych i naukowych oraz zastąpią czytelnikom uciążliwe i kosztowne poszukiwania rozproszonych danych w publikacjach i bazach danych.