Krupowies Jan Badania i ocena zmian właściwości użytkowych olejów urządzeń okrętowych Szczecin 2009 ISBN
0860-8806
Liczba stron:114 
cover Wykorzystując materiał eksploatacyjny z badań własnych autora, w pracy przedstawiono analizę i ocenę zmian parametrów użytkowych olejów smarowych oraz poziomu koncentracji w nich pierwiastków pochodzących ze zużycia, po różnym czasie pracy olejów, w takich urządzeniach okrętowych, jak: pochwa wału śrubowego, maszyna sterowa i przekładnia napędu głównego wybranych statków PŻM. W szczególności zaś dokonano analizy zmian następujących właściwości olejów w czasie ich użytkowania w tych urządzeniach: 1. lepkości kinematycznej olejów (w 40 i 100°C), 2. liczby kwasowej (LK), 3. zawartości: - wody, - zanieczyszczeń, - pierwiastków pochodzących ze zużycia i dodatków uszlachetniających, - soli (dla olejów pochwy wału śrubowego). Na podstawie tej analizy przeprowadzono ocenę stanu użytkowanych olejów, a zmianę poziomów koncentracji oznaczanych pierwiastków śladowych wolejach powiązano z oceną zużycia poniższych elementów współpracujących monitorowanych urządzeń: - uszczelnień ruchowych układu hydraulicznego maszyn sterowych, - łożysk ślizgowych oraz uszczelnień pochwy wału śrubowego, - zębów stalowych kół zębatych przekładni napędu głównego statków.
 

 


Hubert Bronk   Przewodnik do makroekonomi Szczecin 2009 ISBN 978-83-89901-40-8 Liczba stron: 147
cover
 

 


 

 

Grzeszak J., Bąk A., Dzikowski R., Grodzicki P., Pleskacz K., Wielgosz M.   Przewodnik operatora systemu ECDIS. NAVI - SAILOR 3000 ECDIS-i + CDi Szczecin 2009 ISBN 978-83-89901-35-4 Liczba stron: 198
cover
 

 

Zygmunt Raunmiagi

 Naprawy wybranych okrętowych elementów maszyn za pomocą obróbki ubytkowej Szczecin 2009 ISBN 978-83-89901-46-0 Liczba stron: 95
cover