Narzędzia i techniki połowów

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Jerzy Kosiński

ISBN: 978-83-89901-94-1
150 s., B5, oprawa miękka

W Polsce największy rozkwit rybołówstwa przypada na lata 60-80 XX wieku. Regres rybołówstwa w naszym kraju nastąpił na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Główną przyczyną spadku ilości połowów było wprowadzenie 120 milowych stref ekonomicznych przez państwa nadbrzeżne, co spowodowało zwiększenie odle­głości łowisk od naszych portów macierzystych oraz konieczność wykupu licencji na połowy w strefie przybrzeżnej państw nadmorskich. Dynamiczny wzrost cen paliwa w latach 60-tych ubiegłego wieku był jedną z głównych przyczyn zmniejszenia efek­tywności ekonomicznej połowów. W latach 80. XX wieku polskie rybołówstwo mor­skie poławiało około 800 tys. ton surowca rybnego i dawało zatrudnienie około 60 tysiącom pracowników związanych z przemysłem rybnym. Ten wynik połowowy dawał nam miejsce w czołówce krajów uprawiających rybołówstwo i pozwalał nam uzyskać 25 kg surowca na statystycznego mieszkańca Polski.

News

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…