Łączność morska dla rybaków

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Karol Korcz, Ryszard Bober

ISBN: 978-83-89901-87-3
296 s., B5, oprawa miękka

W skrypcie przedstawiono niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą na przystąpienie do egzaminu na świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu (LRC), świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu (SRC), a także świadectwo operatora radiotelefonisty VHF oraz pełnienie tej funkcji na statkach rybackich, zwłasz­cza w obszarze Morza Bałtyckiego.  Intencją autorów było, aby niniejszy skrypt miał charakter poradnika z zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych do zdobycia ww. świadectw, a także mającego praktyczne zastosowanie na jednostkach rybackich. Z tego względu zawarto w nim szereg odwołań praktycznych dotyczących urządzeń radiowych stosowanych na jed­nostkach rybackich, jak i sposobów realizacji łączności morskiej w obszarze Morza Bałtyckiego.

News

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…