Budowa i stateczność statku rybackiego

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Karol Igielski

ISBN: 978-83-89901-89-7
124 s., B5, oprawa miękka

Rybołówstwo przemysłowe, to jeden z najbardziej niebezpiecznych zawodów na świecie. Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), na świecie ginie około 24.000 rybaków i ludzi związanych z rybołówstwem. Czynnikiem, zwiększającym ryzyko związane ze statecznością statku rybackiego, jest wykorzystywanie przestarzałych i nieaktualnych informacji statecznościowych lub dokumentacji. Celem niniejszej publikacji, jest dostarczenie niezbędnych informacji o istocie stateczności statków rybackich, jak również przybliżenie metod określania tej stateczności w warunkach eksploatacyjnych. Praca ta nie ma charakteru stricte naukowego, dlatego autor pozwolił sobie na pewne skróty i uproszczenia, które umożliwią lepsze zrozumienie zjawisk towarzyszących eksploatacji jednostki rybackiej, jednocześnie nie powodując obniżenia jakości przekazywanych informacji.

News

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…