Bezpieczeństwo nawigacji na akwenach ograniczonych – metody szacowania i analiza ryzyka nawigacyjnego

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Andrzej Bąk, Stanisław Gucma, Marcin Przywarty
Rok wydania: 2021

ISBN 978-83-64434-35-8

Bezpieczeństwo nawigacji jest stanem systemu inżynierii ruchu morskiego, związanym z bezwypadkowym przeprowadzeniem statku, zgodnie z celem jego podróży, z zachowaniem wymaganych parametrów ruchu, czyli jest to stan systemu związany z bezwypadkowym wykonaniem określonych manewrów statku na akwenie ograniczonym.

     Bezpieczeństwo nawigacji na morskich drogach wodnych, a szczególnie na portowych drogach wodnych jest podstawowym ograniczeniem rozbudowy portów i wzrostu wielkości eksploatowanych tam statków. Ryzyko nawigacyjne jest kryterium oceny bezpieczeństwa nawigacji umożliwiającym dokładne jego szacowanie na portowych drogach wodnych. Metody jego szacowania i analiza ryzyka nawigacyjnego są obecnie aktualnym problemem żeglugowym.

     Tematyka monografii obejmuje swoim zakresem współczesne problemy inżynierii ruchu morskiego, koncentrując się na stosowanych w tej naukowej dyscyplinie metodach oceny bezpieczeństwa nawigacji takich jak:

 • kryteria oceny bezpieczeństwa nawigacji na akwenach ograniczonych
 • ryzyko nawigacyjne, jako złożone kryterium oceny bezpieczeństwa nawigacji w systemach dróg wodnych
 • modele określania ryzyka nawigacyjnego stosowane na świecie
 • warunki bezpiecznej eksploatacji statków na drogach wodnych określone przy zastosowaniu ryzyka nawigacyjnego
 • minimalna bezpieczna asysta holownicza na portowych drogach wodnych
 • zarządzanie ryzykiem nawigacyjnym w systemach dróg wodnych z opisem programu komputerowego służącego do badań modelowych bezpieczeństwa nawigacji na drogach wodnych południowego Bałtyku.

Książka przeznaczona jest dla:

 • pracowników naukowych zajmujących się problematyką inżynierii ruchu morskiego, nawigacji, budownictwa morskiego;
 • projektantów dróg wodnych i portowych obiektów hydrotechnicznych;
 • specjalistów z zakresu eksploatacji dróg wodnych;
 • specjalistów z zakresu eksploatacji statków, w tym pracowników administracji morskiej
 • studentów ze specjalności: inżynieria ruchu morskiego, nawigacja morska, transport, budownictwo wodne.

News

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…