Transformacje symetryczne w nachylonych układach odniesienia z wykorzystaniem metod analizy funkcjonalnej

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Grzegorz Stępień
Rok wydania: 2018

ISBN 978-83-64434-23-5

W publikacji podjęty został problem transformacji symetrycznych w nachylonych układach odniesienia. Rozwiązanie tak sformułowanego zagadnienia prowadzi w praktyce do realizacji metody pomiarowej nazwanej przez autora jako „stanowisko zupełnie swobodne” – Total Free Station (TFS). Metoda pomiarowa TFS, jak i zaproponowane podejście transformacyjne nie nakładają konieczności poziomowania i centrowania instrumentu (tachimetru) przed pomiarem i dlatego mogą być wykorzystane podczas pomiarów geodezyjnych na niestabilnych podłożach, takich jak pokłady statków, gdzie spoziomowanie instrumentu jest chwilowe i przybliżone. Proponowane podejście obliczeniowe może być zastosowane wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba transformacji pomiarów wykonanych w nachylonych układach odniesienia, np. dla celów budownictwa okrętowego lub w układzie własnym obiektu, gdy obiekt znajduje się w ruchu.

News

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…