WYBRANE PROBLEMY EKSPLOATACJI SIŁOWNI OKRĘTOWYCH

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Matuszaka
Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-64434-11-2

 Publikacja obejmuje zagadnienia związane z eksploatacją siłowni okrętowych, jak analiza instalacji oczyszczania wód balastowych stosowanych na statkach, instalacja wentylacji dla okrętów wojennych, analiza energetyczno-ekonomiczna wykorzystania prądnicy wałowej na przykładzie wybranego stat¬ku, możliwość zastosowania absorpcyjnych urządzeń chłodniczych zasilanych ciepłem odpadowym na jednostkach rybackich eksploatowanych w warunkach Morza Bałtyckiego czy praktyczne problemy użyt¬kowania ropopochodnych paliw niskosiarkowych w strefach kontrolowanej emisji tlenków siarki (ECA).

News

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…