Normalizacja w Polsce

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Ruta Leśmian-Kordas, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
Beata Drzewieniecka, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

Recenzenci:
prof. dr hab. Jadwiga Szymczak

ISSN: 0860-8806
Rok wydania: 2000
138 s., B5, oprawa miękka

W pracy przedstawiono zadania i cele normalizacji oraz przemiany w krajowym systemie normalizacyjnym po wprowadzeniu w Polsce Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji. Ustawa ta i wynikające z niej zmiany zostały zainspirowane przez przeobrażenia zachodzące w normalizacji międzynarodowej i w charakteryzującym się własnymi, odrębnymi cechami systemie normalizacyjnym, obejmującym kraje Unii Europejskiej.

Na tle tych przeobrażeń, przedstawiono aktualną strukturę organizacyjną normalizacji krajowej, definicje, funkcje i rodzaje norm, nowe zasady ich opracowywania, wprowadzania i obowiązywania oraz innowacje w układzie i numeracji, wynikające z harmonizacji PN z normami międzynarodowymi (ISO, IEC) i europejskimi (EN). Podano też charakterystykę nowego rodzaju norm, zwanych „normami jakościowymi” oraz nowej międzynarodowej klasyfikacji przyjętej również w Polsce. Zmiany w normalizacji krajowej, ujęte zostały w pracy w formie dyskusyjnej. Niezasadność niektórych postanowień znajduje potwierdzenie w opracowywanym projekcie nowej ustawy o normalizacji. Praca uzasadnia, że niezależnie od kontrowersyjności niektórych innowacji, w ostatnim dziesięcioleciu normalizacja międzynarodowa i krajowa ulega dynamicznemu rozwojowi.

News

May 16, 2023

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Jubileuszowa XXX…

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…