ALDEHYD MALONOWY W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA I W JEGO ORGANIZMIE

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Tadeusz Witas, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

Recenzenci:
prof. dr hab. Ludmiła Stodolnik

ISSN: 0860-8806
Rok wydania: 1999
70 s., B5, oprawa miękka

Choć istnieje szereg zasadniczych różnic między drogami syntezy z udziałem malonylo-Co A a rozpadem kwasów tłuszczowych na fragmenty trójwęglowe — malonylowe, to współcześnie uwidaczniają się już coraz wyraźniej natężające się zakłócenia w tej koegzystencji, pomiędzy biogennością a abiogennością, jakie mają miejsce w organizmach żywych roślin, zwierząt i ludzi a zdewastowanym środowiskiem.

News

May 16, 2023

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Jubileuszowa XXX…

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…