Higroskopijność towarów przemysłowych

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Ruta Leśmian-Kordas, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jan Gronowicz
prof. dr hab. inż. Leszek Powierża

ISSN: 0860-8806
Rok wydania: 1997
110 s., B5, oprawa miękka

Monografia ta jest podsumowaniem dotychczasowych prac, które miały wykazać słuszność tezy: w systemie eksploatacji silników spalinowych bardziej racjonalne sterowania procesem eksploatacji tych silników oraz jego usprawnianie daje wkomponowany w system i permanentnie funkcjonujący podsystem diagnostyczny, adekwatny do założonego celu i przeznaczenia informacji diagnostycznej.

Treść pracy została zawarta w sześciu rozdziałach. W pierwszym przedstawione zostały charakterystyki eksploatacyjne silników spalinowych w aspekcie ich przydatności do sterowania procesem eksploatacji. Scharakteryzowano problemy podejmowania decyzji eksploatacyjnych we współczesnych systemach eksploatacyjnych. Uzasadniono, że diagnostyka powinna być traktowana jako narzędzie sterowania procesem eksploatacji silników spalinowych. Rozdział drugi zawiera ogólną koncepcję sterowania procesem eksploatacji okrętowych silników spalinowych, ale może być ona odniesiona nie tylko do nich. W trzecim przedstawiono formalny opis procesu eksploatacji silników spalinowych. Model jego jest przedstawiony w formie jednowymiarowego procesu stochastycznego jako procesu semimarkowskiego. W rozdziale tym przedstawiono także hipotezę oraz wynikające z niej konsekwencje. Zasygnalizowano także metody weryfikacji tej hipotezy. W rozdziale czwartym przedstawiony został matematyczny opis problemu sterowania procesem eksploatacji silników spalinowych. Piąty zawiera koncepcję wykorzystania diagnostyki technicznej do sterowania procesem eksploatacji silników spalinowych. W szóstym przedstawiono jedną z najprostszych sytuacji decyzyjnych istniejących w eksploatacji silników spalinowych. Z przedstawionej możliwości podejmowania decyzji wynika, że nawet w złożonej sytuacji decyzyjnej, rozpatrywanie oczekiwanych konsekwencji umożliwia bardzo łatwe przyporządkowanie każdemu rodzajowi decyzji odpowiedniej, pojedynczej liczby oznaczającej wartość oczekiwanej konsekwencji. Umożliwia to dokonanie wyboru takiej decyzji, dla której wartość oczekiwana konsekwencji jest największa.

News

May 16, 2023

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Jubileuszowa XXX…

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…