Badania zmian parametrów fizykochemicznych silnikowych olejów smarowych eksplowatowanych na statkach Polskiej Żeglugi Wielkiej

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Jan Krupowies, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk

ISSN: 0860-8806
Rok wydania: 2001
106 s., B5, oprawa miękka

Szczegółowa analiza zmian tych podstawowych wskaźników jakości olejów smarowych pozwala na racjonalizację czasu pracy oleju, diagnostykę stanu technicznego silnika i systemów pomocniczych. Na podstawie prowadzonych badań własnych stanu użytkowanych olejów smarowych oraz literatury fachowej opracowano program oceny stanu technicznego elementów silnika i urządzeń pomocniczych na statku, który przedstawiono w formie zwartej i przejrzystej tabeli diagnostycznej, dogodnej do stosowania w praktyce okrętowej.

Przedstawiono również metodologię interpretacji wyników analiz i testów oleju smarowego, możliwych do wykonania na statku za pomocą przenośnych zestawów laboratoryjnych. W sytuacjach awaryjnych, kiedy statek jest w morzu, nie ma możliwości natychmiastowego przesłania próbki oleju do badań laboratoryjnych. Wówczas posiadanie podręcznego zastawu laboratoryjnego, umiejętność jego wykorzystania i interpretacji uzyskanych wyników oznaczeń jest nieodzowne.

Wnioski szczegółowe sformułowane w pracy, dotyczące analizy zmian właściwości użytkowych olejów smarowych podczas ich eksploatacji w silnikach okrętowych, pozwolą na zwrócenie uwagi załodze maszynowni na ewentualne błędy w obsłudze i nieprawidłowości popełnione w czasie eksploatacji silnika oraz w trakcie pielęgnacji oleju na statku. W praktyce okrętowej zachodzi nieraz konieczność stosowania zamiast używanego oleju, oleju tej samej lub podobnej klasy, lecz innego producenta. W tym celu opracowano, według własnej koncepcji autora, zamienniki silnikowych olejów obiegowych oraz cylindrowych różnych firm.

News

May 16, 2023

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Jubileuszowa XXX…

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…