Higroskopijność naturalnych paliw stałych

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Ruta Leśmian-Kordas, Akademia Morska w Szczecinie

Recenzenci:
dr hab. Maria Sobolewska

ISSN: 0860-8806
Rok wydania: 1996
104 s., B5, oprawa miękka

W pracy przedstawiono wszechstronną analizę higroskopijności towarów zaliczanych do szeregu naturalnych paliw stałych: drewna, torfu, węgla brunatnego, węgla kamiennego i antracytu. Nakreślono zarys przemian petrograficznych, których następstwem jest wzrastający w szeregu stopień uwęglenia oraz zróżnicowanie paliw pod względem budowy strukturalnej i właściwości chemicznych.

Na tle przeglądu zmieniających się hipotez, które uformowały podstawy teoretyczne procesów sorpcji gazów z atmosfery przez ciała stałe, których to higroskopijność jest szczególnym przypadkiem, określono główne czynniki mogące wpływać na chłonność pary wodnej przez paliwa stałe. Następnie, na podstawie dostępnej literatury przedmiotu opracowano możliwie dokładną charakterystykę higroskopijności poszczególnych naturalnych paliw stałych z uwzględnieniem ich systematyki, właściwości fizykochemicznych, interpretacji przebiegu izoterm sorpcji oraz zjawiska histerezy higroskopijnej. Ustalone zależności pozwoliły na dokonanie analizy porównawczej mechanizmu sorpcji i desorpcji pary wodnej w funkcji stopnia uwęglenia, budowy strukturalnej oraz obecności tlenowych grup funkcyjnych o właściwościach hydrofilowych.

Przedstawiono ocenę porównywalności danych i ich interpretacji przez różnych autorów oraz przyczyny dużej niejednorodności i zróżnicowania w tym zakresie, sugerującą konieczność prowadzenia dalszych kompleksowych badań eksperymentalnych. Poza aspektem teoretycznym zjawiska higroskopijności, znaczną część pracy poświęcono zagadnieniom praktycznym, głównie określeniu wpływu wody higroskopijnej, w tym wody adsorpcyjnej i kapilarnej na przebieg procesów produkcyjnych oraz zmiany jakości i bezpieczeństwa składowania i przewozu paliw stałych. Podano możliwości wykorzystania izoterm sorpcji w praktyce, a w szczególności w programowaniu stałych, optymalnych temperatur i wilgotności otaczającego powietrza w przetwórstwie i cyklu transportowym.

News

May 16, 2023

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Jubileuszowa XXX…

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…