Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa siłowni okrętowej

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Zbigniew Matuszak, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

Recenzenci:
dr hab. inż. Jerzy Girtler

ISSN: 0860-8806
Rok wydania: 1996
77 s., B5, oprawa miękka

Przedstawiono wybrane zagadnienia opisujące bezpieczeństwo eksploatacji siłowni okrętowej. Dokonano tego na ogólnym tle bezpieczeństwa na morzu z uwzględnieniem wpływu człowieka jako elementu systemu eksploatacji — również odpowiedzialnego za bezpieczeństwo każdego obiektu technicznego. Scharakteryzowano pojęcie bezpieczeństwa ze szczególnym odniesieniem do eksploatacji siłowni okrętowej, przedstawiając wybrane, najbardziej odpowiada jące strukturze siłowni modele bezpieczeństwa. Opisano najważniejsze wskaźniki bezpieczeństwa i zdatności siłowni. Całość rozważań zilustrowano wybranymi instalacjami siłowni i odpowiadającymi im strukturami niezawodnościowymi.

Opisu zagadnień bezpieczeństwa siłowni dokonano zamieszczając w pracy jedną tabelę, 25 rysunków, a w opisie matematycznym 97 zależności i układów równań.

News

May 16, 2023

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Jubileuszowa XXX…

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…